Web Analytics
      snel en makkelijk leesbare datavisualisaties     
 

Een trend met taarten!

Afgelopen week kwam ik een mooi voorbeeld tegen waarbij, volgens mij, de verkeerde grafiek is gebruikt voor het beantwoorden van een vraag. Men wil laten zien hoe de groei van verschillende producten over de afgelopen 5 jaren verloopt. 

Voorbeeld 1

De keuze hiervoor een taartgrafiek te gebruiken (voorbeeld 1) is een slechte keuze. Je moet als lezer de ronde vormen van de grafieken bekijk en en daarbinnen moet je vervolgens de verschillende hoeken van de taartdelen met elkaar vergelijken. Voor mensen is dit een moeilijke vergelijking. Ondanks dat er maar 3 taartdelen zijn moeten de hersenen flink aan het werk om de vergelijkingen te maken. De drie delen vormen het geheel van de totale productie en daardoor denk ik (aanname!) dat er in dit geval voor een taartdiagram gekozen is.  

Bij het laten zien van de verdeling van een geheel is, in mijn ogen, een beter alternatief beschikbaar, namelijk een gestapelde staafgrafiek (voorbeeld 2). 

Voorbeeld 2


De lengtes in deze grafiek zijn eenvoudig met elkaar te vergelijken. Bijkomend voordeel is dat zowel de linker- als de rechteras recht zijn en zo is de trend van de twee waarden (zaterdag en dag) heel goed te zien. De trend van de middelste waarde is echter weer moeilijker te zien. De minst belangrijke waarde zal ik dan ook in het midden zetten bij deze vergelijking. 


Om de trend van alle drie de waarden eenvoudiger te zien, moet je bij alle drie de waarden de as recht maken (voorbeeld 3). 

Voorbeeld 3

Om het zo te laten zien heb ik dan wel drie grafieken moeten maken en dit betekent wat extra werk. 

De vraag die men wilde beantwoorden was dat men wilde laten zien welk product de laatste jaren aan het stijgen is. Een goede optie om het verloop in de tijd te laten zien is een lijngrafiek (voorbeeld 4). 

Voorbeeld 4


Als je op deze wijze de drie waarden laat zien, kan je als lezer snel en duidelijk zien dat er één product stijgt sinds het eerste jaar. 

Maar als de vraag die je wilt beantwoorden is om de trend over de laatste 5 jaren te laten zien en welk product hierbij het meeste stijgt, waarom laat je dit dan niet zien!

Voorbeeld 5

 

Wat ik als laatste optie nog wil laten zien (voorbeeld 5) is een grafiek waarmee de ‘echte’ groei te zien is vanaf het begin. Hiervoor heb ik van het eerste jaar het beginpunt gemaakt (indexwaarde) en deze waarde op 100% gezet. Vervolgens heb ik van de jaren de verschillen berekend ten opzichte van het eerste jaar. Volgens mij zie je nu heel duidelijk bij welk product de groei zit (8% ten opzichte van het eerste jaar).